Wczytywanie
Statut
Fundacja zostaje powołana w celu podejmowania działań na rzecz zwiększenia inspirującej roli sztuki, kultury, humanistyki i artystów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, jak również celem wspierania działań na rzecz ochrony obiektów zabytkowych, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich oraz rozwoju zainteresowań kolekcjonerskich, mających istotne znaczenie dla świadomości kulturalnej i historycznej społeczeństwa. U podstaw tych działań leży przekonanie o ich wysokiej społecznej pożyteczności oraz ich wielkim znaczeniu dla cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Działania, jakie podejmie Fundacja na rzecz zwiększenia mecenatu nad kulturą, sztuką i artystami skojarzone będą z propagowaniem formuły wzajemnego przenikania się sfery kultury i sztuki ze sferą gospodarki oraz rozwoju nowych, obopólnie korzystnych form współdziałania instytucji kulturalnych z gospodarką.
Pobierz statut
Zarząd
Mieczysław Bielawski Prezes fundacji
Ella Marder Konsultant stały fundacji
Grzegorz Kamiński Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Głowa
Magdalena Sierpniowska
Magdalena Piwek
PROGRAM KULTUROWY
Dawny dwór - Cały mały Świat.

Dawny dwór polski był nie tylko miejscem zamieszkania szlacheckiego rodu, ale także promieniującym ośrodkiem kultury i sztuki, małym mikroświatem. Tysiące dworów rozrzuconych w granicach dawnej Rzeczpospolitej były często jedynymi miejscami wiedzy i inspiracji dla odległych od miast społeczności. Podczas rozbiorów i okupacji zarówno hitlerowskiej jak i komunistycznej zespoły dworskie celowo niszczono, widząc w nich niebezpieczne zalążki oporu i rozwoju polskiej, niezależnej myśli. Robiono to w różny sposób najczęściej wydziedziczając dawnych mieszkańców i niszcząc struktury zarówno materialne jak i te duchowe, związane z lokalną tradycją. Szczególnie okrutny był okres powojenny. Z piętnastu tysięcy dworów, które przetrwały zabory i działania zbrojne drugiej wojny światowej, okres Polski Ludowej przeżyło jedynie dwa tysiące! Zagrabione w procesie reformy rolnej, dzielone, burzone lub zamieniane na magazyny niszczały i znikały bezpowrotnie. Fundacja Arte Novum w ramach statutowej działalności non-profit postanowiła stworzyć nowy program rewitalizacji jednego z takich unikalnych miejsc. Mowa o zespole dworsko - pałacowym w Sieciechowicach. Ten wielopokoleniowy szlachecki dom, gościł między innymi ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, był siedzibą rodu Kaszyckich, a później Reyów, jeszcze podczas wojny szkolono w nim sekretnie kilkuset żołnierzy AK. Natomiast po reformie rolnej stał się własnością gminnej spółdzielni i został brutalnie zamieniony najpierw w królikarnię, później fabryczkę wapna gaszonego, by w końcu po niedbale wykonanych pracach zabezpieczających ulec zniszczeniu pozostawiając po sobie ślad świetności w postaci dobudowanego w XIX wieku lamusa.
Intencją Fundacji jest nie tylko odbudowa dawnego dworu, ale przede wszystkim rewitalizacja jego funkcji. Chcielibyśmy przez stworzony program nie tylko uratować bezcenny zabytek, ale tchnąć w niego i okoliczną ziemię nową energię zamieniając zabudowania dworskie w Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej.
Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA)

Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA) jest polskim centrum wymiany myśli, doświadczeń i idei związanych z różnymi dyscyplinami sztuki i nauki. Starannie wybrani artyści z różnych stron świata są zapraszani do Sieciechowic, by podczas pobytu w rezydencji nie tylko tworzyć własne dzieła, eksponowane później w galeriach, ale także prowadzić warsztaty dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Ten proces tworzenia nowej kreatywnej energii jest inspiracją dla innych twórców i odbiorców. Prowadzi do wzbogacania szeroko pojętej kultury, techniki tworzenia, będąc wspaniałą rewitalizacją genius locci samego miejsca, które niegdyś było siedzibą jednego z najbardziej kreatywnych rodów dawnej Rzeczpospolitej rodziny Reyów.

Program działalności

Dwór rozpoczął działalność początkiem 2021 oferując artystom z różnych stron świata unikalną przestrzeń do pracy kreatywnej. Niestety wybuch wojny w Ukrainie i skomplikowana sytuacja na świecie spowodowały, że nie wszyscy zaplanowani artyści mogli przyjechać do rezydencji. Mimo to w Sieciechowicach odbyły się serie koncertów klasycznych, wystawa rzeźby i warsztaty kompozytorów, a także kilka rezydencji zamkniętych. Uruchomiono pracownie: rzeźby, stanowisko do skanu 3D i druku 3D, stanowisko eksperymentalne VR. Do dyspozycji rezydentów jest studio muzyczne wraz z pięknie brzmiącym fortepianem Bechstaina z 1923 roku!
Ośrodek może przyjąć jednocześnie 3 rezydentów, dzięki temu każdy z nich otrzyma własne prywatne studio do pracy oraz apartament mieszkalny. Dodatkowo, udostępniamy przestrzeń wspólną, w której mogą się spotykać, zapraszać gości i przeprowadzać warsztaty.
Fundacja planuje wspierać swoje działania poprzez współdziałanie z innym organizacjami pożytku publicznego, które realizują podobne cele statutowe, a także z galeriami, muzeami oraz ośrodkami kultury, które dzięki temu wzbogacą swoją ofertę o elementy programu Fundacji. Dołączamy do grona najważniejszych ośrodków wymiany artystycznej już istniejących na zachodzie takich jak: Residency Unlimited, Triangle, The Charles H. Revson Foundation (Nowy Jork), Artport and Artis (Tel Aviv), Les Recollets , Cite des Arts (Paryż), LIA at The Spinnerei (Lipsk).
DWÓR SIECIECHOWICE
Dawny dwór Reyów w Sieciechowicach, zrujnowany po wojnie i częściowo rozebrany w latach 80-tych można znowu podziwiać po jego gruntownej odbudowie i rewitalizacji. Od początku roku 2022 dwór pełni rolę rezydencji artystycznej, przyjmując gości na zaproszenie Fundacji. W dworze odbywają się także cykliczne wystawy, koncerty oraz inne wydarzenia z dziedziny szeroko pojętych sztuk audio-wizualnych oraz wydarzenia komercyjne. Dwór wyposażony jest w doskonałej jakości sprzęt audialny L- Acoustics. Jeśli chcieliby Państwo nawiązać współpracę lub skorzystać komercyjnie z przestrzeni dworu prosimy o kontakt.

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcja jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji Arte Novum.


CEL PROJEKTU: Ochrona dziedzictwa kulturowego zdegradowanego zespołu parkowo-dworskiego w Sieciechowicach, utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA) oraz siedziby Fundacji Arte Novum poprzez prac budowlanych, rewitalizacyjnych oraz konserwatorskich, jak i ich adaptacje do nowych funkcji kulturalnotwórczych.


Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 3 568 215,02 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 000 060,99 PLNSZTUKA ZAGINIONA
Podczas II wojny światowej polityka nazistowskich Niemiec doprowadziła do przemieszczenia i wymieszania całych kolekcji narodowych okupowanych przez Niemcy krajów, liczonych w setkach tysięcy sztuk. Profesor Sol Chaneles z uniwersytetu stanowego w New Jersey, po przejrzeniu stosownych akt w archiwach Departamentu Stanu i CIA uznał, że przetasowania własnościowe dzieł sztuki podczas drugiej wojny światowej były „największym obustronnym szabrownictwem w dziejach cywilizacji”. Po wojnie próbowano zwrócić zagrabione skarby za pomocą regulacji prawa międzynarodowego tzw.Konwencji Waszyngtońskiej. Fundacja Arte Novum prowadzi działania mające na celu poszukiwanie wybranych dzieł sztuki, o których wiemy, że zagineły i pochodziły z Polskich zbiorów. Chcemy, by wróciły na swoje miejsce do domów poprzednich właścicieli lub znalazły swoje miejsce w muzeum. Jeśli chcesz wesprzeć naszą akcję wpłać darowiznę na konto Fundacji o dedykowanym numerze z dopiskiem missingart. Dzieki Twoim funduszom prowadzimy akcję w mediach by dotrzeć do tych nieświadomych, którzy może mają w swoim domu coś, co do nich nie należy, a powinno wrócić do domu.

Dziękujemy za każde wsparcie! Zespół ARTE NOVUM.
Nr konta FUNDACJI ARTE NOVUM:
03249000050000452062507832
Kontakt
Fundacja Arte Novum

Parkowa 5
32-095 Sieciechowice

Nip 6821771492
Regon 362576870
Krs 0000577323
Mieczyslaw Bielawski
Prezes Fundacji

tel 600 00 24 30Ogłoszenia o zamówieniach


Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.