Wczytywanie
Statut
Fundacja zostaje powołana w celu podejmowania działań na rzecz zwiększenia inspirującej roli sztuki, kultury, humanistyki i artystów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, jak również celem wspierania działań na rzecz ochrony obiektów zabytkowych, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich oraz rozwoju zainteresowań kolekcjonerskich, mających istotne znaczenie dla świadomości kulturalnej i historycznej społeczeństwa. U podstaw tych działań leży przekonanie o ich wysokiej społecznej pożyteczności oraz ich wielkim znaczeniu dla cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Działania, jakie podejmie Fundacja na rzecz zwiększenia mecenatu nad kulturą, sztuką i artystami skojarzone będą z propagowaniem formuły wzajemnego przenikania się sfery kultury i sztuki ze sferą gospodarki oraz rozwoju nowych, obopólnie korzystnych form współdziałania instytucji kulturalnych z gospodarką.
Pobierz statut
Zarząd
Mieczysław Bielawski Prezes fundacji
Ella Marder Konsultant stały fundacji
Grzegorz Kamiński Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Głowa
Magdalena Sierpniowska
Magdalena Piwek
PROGRAM KULTUROWY
Dawny dwór - Cały mały Świat.

Dawny dwór polski był nie tylko miejscem zamieszkania szlacheckiego rodu, ale także promieniującym ośrodkiem kultury i sztuki, małym mikroświatem. Tysiące dworów rozrzuconych w granicach dawnej Rzeczpospolitej były często jedynymi miejscami wiedzy i inspiracji dla odległych od miast społeczności. Podczas rozbiorów i okupacji zarówno hitlerowskiej jak i komunistycznej zespoły dworskie celowo niszczono, widząc w nich niebezpieczne zalążki oporu i rozwoju polskiej, niezależnej myśli. Robiono to w różny sposób najczęściej wydziedziczając dawnych mieszkańców i niszcząc struktury zarówno materialne jak i te duchowe, związane z lokalną tradycją. Szczególnie okrutny był okres powojenny. Z piętnastu tysięcy dworów, które przetrwały zabory i działania zbrojne drugiej wojny światowej, okres Polski Ludowej przeżyło jedynie dwa tysiące! Zagrabione w procesie reformy rolnej, dzielone, burzone lub zamieniane na magazyny niszczały i znikały bezpowrotnie. Fundacja Arte Novum w ramach statutowej działalności non-profit postanowiła stworzyć nowy program rewitalizacji jednego z takich unikalnych miejsc. Mowa o zespole dworsko - pałacowym w Sieciechowicach. Ten wielopokoleniowy szlachecki dom, gościł między innymi ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, był siedzibą rodu Kaszyckich, a później Reyów, jeszcze podczas wojny szkolono w nim sekretnie kilkuset żołnierzy AK. Natomiast po reformie rolnej stał się własnością gminnej spółdzielni i został brutalnie zamieniony najpierw w królikarnię, później fabryczkę wapna gaszonego, by w końcu po niedbale wykonanych pracach zabezpieczających ulec zniszczeniu pozostawiając po sobie ślad świetności w postaci dobudowanego w XIX wieku lamusa.
Intencją Fundacji jest nie tylko odbudowa dawnego dworu, ale przede wszystkim rewitalizacja jego funkcji. Chcielibyśmy przez stworzony program nie tylko uratować bezcenny zabytek, ale tchnąć w niego i okoliczną ziemię nową energię zamieniając zabudowania dworskie w Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej.
Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA)

Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA) będzie polskim centrum wymiany myśli, doświadczeń i idei związanych z różnymi dyscyplinami sztuki i nauki. Starannie wybrani artyści z różnych stron świata będą zapraszani do uczestnictwa w programie, by podczas rezydencji w Sieciechowicach nie tylko tworzyć własne dzieła, eksponowane później w galeriach Ośrodka, ale także prowadzić warsztaty dla lokalnej społeczności dzieląc się doświadczeniem i wiedzą. Proces ten ma doprowadzić do powstania nowej jakości, świadomości nie tylko miejsca jako takiego ale tworzenia nowej kreatywnej energii, inspiracji dla twórców i odbiorców, która doprowadzi do wzbogacania kultury, sztuki tworzenia, będąc wspaniałą rewitalizacją genius locci samego miejsca.

Nasza Misja

Planujemy otwarcie Ośrodka w maju 2022 roku, oferując artystom z różnych stron świata unikalny całoroczny program. Artyści otrzymają w zależności od swojego profilu działalności finansowany z zasobów fundacji czas pobytu w ośrodku oraz środki niezbędne do wypełnienia programu artystycznego zaplanowanego w ramach naszego programu kulturowego. Zamierzamy wspierać artystów różnych dziedzin zarówno klasycznych malarzy, rzeźbiarzy, fotografików, kompozytorów jak i związanych z rozwojem sztuk audiowizualnych kompozycji 3d czy innymi nowo powstałymi dziedzinami sztuki. Podobnie jak sztuka współczesna, która nie boi się eksperymentu i nowych perspektyw nie zamykamy się na propozycje starannie dobierając nasz program tak, by osoby przebywające w ośrodku jednocześnie mogły czerpać także z własnego doświadczenia w sposób komplementarny. Jedynym kryterium jest doświadczenie i możliwość przekazania wiedzy. Proponowani rezydenci ośrodka w 2018 to obywatele Polski, Niemiec, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Francji, Brazylii, i innych krajów pracujący w bardzo szerokim spektrum mediów. Stworzymy im takie warunki, by mogli nie tylko tworzyć, ale przede wszystkim dzielić się swoją pracą i doświadczeniem nie tylko z lokalną społecznością, ale także na arenie krajowej i międzynarodowej. W tym celu planujemy uruchomienie w części konferencyjnej nowoczesnego, mobilnego studia transmisji online. Oba budynki połączone zostaną w jeden zespół, w którym znajdą się pracownie malarskie, warsztat 3d, galeria dolna otwarta dla mieszkańców oraz kuchnia i zaplecze rekreacyjne.
Ośrodek może przyjąć jednocześnie 3 rezydentów z rodziną, dzięki temu każdy z nich otrzyma własne prywatne studio do pracy oraz apartament mieszkalny. Dodatkowo, udostępniamy im przestrzeń wspólną, w której mogą się spotykać, zapraszać gości i przeprowadzać warsztaty.
Fundacja planuje wspierać swoje działania poprzez współdziałanie z innym organizacjami pożytku publicznego, które realizują podobne cele statutowe, a także z galeriami, muzeami oraz ośrodkami kultury, które dzięki temu wzbogacą swoją ofertę o elementy programu Fundacji. Dołączymy do grona najważniejszych ośrodków wymiany artystycznej już istniejących na zachodzie takich jak: Residency Unlimited, Triangle, The Charles H. Revson Foundation (Nowy Jork), Artport and Artis (Tel Aviv), Les Recollets , Cite des Arts (Paryż), LIA at The Spinnerei (Lipsk)..
PROJEKT SIECIECHOWICE
Projekt odbudowanego dworu ma być nawiązaniem do dawnej bryły dworu szlacheckiego stojącego tu od XVI wieku. Nowoczesna forma związana jest z funkcjami jakie ma pełnić dwór przeznaczony na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA) oraz siedzibę Fundacji Arte Novum. Projekt zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest w trakcie realizacji.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach. Etap I inwestycji, będący przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich robót stanu surowego na poziomie piwnic oraz w zakresie fundamentów, a także robót żelbetowych związanych z przebudową tarasu w segmencie A.

Pełna treść zaproszenia wraz ze wzorem oferty znajduje się w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia.
Załączniki do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130653#


Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcja jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji Arte Novum.


CEL PROJEKTU: Ochrona dziedzictwa kulturowego zdegradowanego zespołu parkowo-dworskiego w Sieciechowicach, utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA) oraz siedziby Fundacji Arte Novum poprzez prac budowlanych, rewitalizacyjnych oraz konserwatorskich, jak i ich adaptacje do nowych funkcji kulturalnotwórczych.


Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 3 568 215,02 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 2 000 060,99 PLNSZTUKA ZAGINIONA
Podczas II wojny światowej polityka nazistowskich Niemiec doprowadziła do przemieszczenia i wymieszania całych kolekcji narodowych okupowanych przez Niemcy krajów, liczonych w setkach tysięcy sztuk. Profesor Sol Chaneles z uniwersytetu stanowego w New Jersey, po przejrzeniu stosownych akt w archiwach Departamentu Stanu i CIA uznał, że przetasowania własnościowe dzieł sztuki podczas drugiej wojny światowej były „największym obustronnym szabrownictwem w dziejach cywilizacji”. Po wojnie próbowano zwrócić zagrabione skarby za pomocą regulacji prawa międzynarodowego tzw.Konwencji Waszyngtońskiej. Fundacja Arte Novum prowadzi działania mające na celu poszukiwanie wybranych dzieł sztuki, o których wiemy, że zagineły i pochodziły z Polskich zbiorów. Chcemy, by wróciły na swoje miejsce do domów poprzednich właścicieli lub znalazły swoje miejsce w muzeum. Jeśli chcesz wesprzeć naszą akcję wpłać darowiznę na konto Fundacji o dedykowanym numerze z dopiskiem missingart. Dzieki Twoim funduszom prowadzimy akcję w mediach by dotrzeć do tych nieświadomych, którzy może mają w swoim domu coś, co do nich nie należy, a powinno wrócić do domu.

Dziękujemy za każde wsparcie! Zespół ARTE NOVUM.
Nr konta FUNDACJI ARTE NOVUM:
03249000050000452062507832

Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.